Onze Visie en Missie:

Juffies SPEELopvang heeft als uitgangspunt dat een kind geboren wordt met een schat aan talenten en mogelijkheden.

Een positieve, stimulerende omgeving waarbij een kind zich veilig en geaccepteerd voelt geeft een kind ruimte om deze talenten en mogelijkheden te ontdekken en daar plezier aan te beleven. Doordat kinderen bij ons in een groep met andere kinderen spelen leren ze ook van elkaar, ze beïnvloeden elkaar. Wij vinden naast het kindgericht kijken deze ontmoeting ook belangrijk, kinderen gaan relaties met anderen aan oefenen dagelijks hun sociale vaardigheden.
Het gevoel van veiligheid wordt bepaald door de pedagogisch medewerkers, de omgeving waarin kinderen zich bevinden, de relaties met de andere kinderen en het gevoel wat de ouder heeft bij de opvang.

Door te spelen leren peuters de wereld om zich heen te ontdekken. Deze ervaringen zijn essentieel om te kunnen groeien. De naam Juffies SPEELopvang is dan ook bewust gekozen.

Juffies is van mening dat kinderen zich positief ontwikkelen in een omgeving waarin zij worden uitgenodigd en worden uitgedaagd tot spel in de breedste zin van het woord. Samen in een groep en / of alleen talenten leren ontdekken. De ervaringen die kinderen opdoen door spelen en spel maakt dat kinderen groeien. Spelenderwijs worden kinderen groot.
De inrichting van de ruimte, de diverse hoeken en de rol van zowel de ouder(s) als de pedagogisch medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang.
Kortom “ SPELENDERWIJS “
We werken vraaggericht en door de heldere korte lijnen binnen onze organisatie kunnen we ons aanbod van SPEELopvang uren zoveel mogelijk laten aansluiten bij de wens van de ouder(s).